Sonder

Sonder er små batteridrevne sendere, der anvendes sammen med kabelsøger til at lokalisere ikke-metalliske rør som f.eks. plastrør og betonrør.

Sonder fås i forskellige størrelser og med forskellige styrke afhængig af ledningens dybde og ledningens dimension.

Sondens placering og dybden kan bestemmes med stor nøjagtighed.

Sonden har en skruegevind i den ene ende og kan nemt skrues fast på en glasfiberstang eller rørål.  Sonden føres ind i røret via en brønd eller lignende.  Sonderne kan også spændes fast på en spuleslange som er tilknyttet en højtryksrenser.

På den måde kan man følge spuleslangens mundstykke fremad i røret.

Sondens position i røret følges fra jordoverfladen med en modtager, der registrerer placering og dybde ned til sonden. De fleste sonder udsender 33kHz og kan kun anvendes i ikke-metalliske rør. Der findes dog særlige varianter af sonder som også kan bruges i støbejern, de udsender 512Hz.