Print Gå til forsiden

OLIMASTERTil adskillelse og økonomisk bortskaffelse af olie med tilbageledning af vandet.
OILMASTER er et kombianlæg med indbygget olieudskiller, der er i stand til at adskille faste stoffer, sand-vand-blandinger, olieslam, og olie, i separate kamre. Desuden opnås den mest omfattende på stedet olie-vandadskillelse, således at olieindholdet i vandet fra et sandfang kan renses samt teknisk måles, og returneres. Dette betyder, at kun faste stoffer samt et kulholdigt vand koncentrat i form af olie eller olie-slam skal transporteres.

Køretøjstyper:

  • Ca. 16.000l, med totalvægt på 32 ton.

Anvendelsesområder:

  • Bortskaffelse af flydende separation affald efter DIN 1999 forordninger, og sandfang
  • Farligt gods
  • Andre særlige formål
  • Farligt gods udstyr til GGVS / ADR regulativer
  • Måling og dokumentation for at fastslå, kulstof vandindholdet til DIN 38.409 del 18 forordninger
  • Patenteret system