Print Gå til forsiden

DRAINMASTER

Slamsuger med afvandingssystem til kloak- og industrislam.

Baseret på en standard slamsuger, kan MÜLLER nu præsentere anden generation af DRAINMASTER til mobil slam afvanding og bortskaffelse af kloak- og industrislam, køretøjet kan også bruges som almindelig slamsuger.

DRAINMASTER er udstyret med et polymer behandlingsanlæg og en MaskoZoll ®-afvanding enhed fra vores norske partner ALTINEX, dette er placeret på siden af den cylindriske tre kammer tank. En justerbar skillevæg (pneumatisk stempel) opdeler beholderen i to kamre til det opsamlede slam såvel som til det afvandet slam.
Medens sugning af det rå slam i tanken er i drift, tilsættes en forberedt polymeropløsning  automatisk ved hjælp af polymerenheden. Dette muliggør og forbedrer afvandings processen. Det forbehandlede slam føres derefter ind i afvandingsenheden. Det rensede spildevand kan derefter udledes tilbage til kloakken, septiktanken, fedtudskilleren eller lignende, hvorved man undgår transport og bortskaffelse af vandet.

DRAINMASTER kan opsamle slam fra flere steder end en standard slamsuger. Det pneumatiske stempel tillader let tømning af slam kammeret.
En højtrykspumpe og slangetromle er monteret til rensning af afløb, kloakker, brønde, og rør, Højtrykspumpen kan arbejde samtidigt med opsamling og behandling af slammet.

DRAINMASTER opbygges typisk på lastbil med 2 eller 3 aksler med følgende tankvolumnen:

  • Ca. 8,000 l på 18 ton chassis: CITY DRAINMASTER ALX
  • Ca. 13,000 l på 26 ton chassis: DRAINMASTER ALX

Brugerens fordel:

  • DRAINMASTER reducerer volumenen af slammet med mere end 80%, således omkostningerne til transport og bortskaffelse kan holdes nede.

Yderligere fordele:

  • Udledning af afvandingsvandet tilbage til brønden, tanken eller kloakken
  • Stor kapacitet på afvanding enheden.
  • Mange anvendelsesmuligheder, f.eks for kloak- eller industrielt slam
  • Enkel og fejl sikret system uden komplekst pumpesystem
  • Let rengøring af hele køretøjet
  • Undgår ubehagelig lugt ved lukkede kredsløb

Opbygningen består af en sugetryk enhed, en afvandings enhed, og en højtryksspuling enhed som gør bilen multifunktionelle og derfor mere rentabel.